Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 196x
Free Pascal - Úvod - 65 880x
Lazarus - Kreslenie - 47 459x
Free Pascal - Začiatky - 44 741x
Free Pascal - Podmienky - 37 097x
Free Pascal - Cykly - 36 350x
Internetové prehliadače - 36 215x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > CSS - Klasifikačné vlastnosti

CSS - Klasifikačné vlastnosti

Klasifikačné vlastnosti slúžia na viaceré účely - môžeme nimi zmeniť napr. typ zobrazenia prvkov a zoznamov.

Zobrazenie

Názov vlastnosti: display

Určuje, či bude daný prvok na stránke zobrazený, prípadne ako ho prehliadač vykreslí.

Pokiaľ použijeme hodnotu block, daný prvok sa zobrazí sa ako blokový element aj v prípade, že je riadkový. Hodnota inline má opačný význam - prvok sa stane riadkovým. List-item vykreslí daný tag ako zoznam - s odrážkami. Zaujímavá je hodnota none, ktorá element úplne skryje.

a {
 display: block;
 width: 200px;
 background: #E7E7E7;
}
a

Zalamovanie

Názov vlastnosti: white-space

Predvolená hodnota normal bude text zalamovať ako zvyčajne, pre zobrazí prvok, akoby sa nachádzal v tagu PRE a nowrap zalamovanie úplne vypne.

div {white-space: pre}

Typ zoznamu

Názov vlastnosti: list-style-type

Číslovanie a odrážky tagov UL a OL sa dá určiť nielen atribútmi v HTML, ale i vlastnosťami v CSS.

Možné hodnoty sú: disc (plný krúžok), circle (prázdny kruh), square (štvorček), decimal (číslice), lower-roman (malé rímske čísla), upper-roman (veľké rímske číslice), lower-alpha (malé písmená), upper-alpha (veľké písmená) a none (bez číslovania).

ul {list-style-type: lower-roman}

Obrázkové odrážky zoznamu

Názov vlastnosti: list-style-image

Ako odrážka môže slúžiť dokonca i obrázok. Hodnota none znamená žiaden, určenie URL spôsobí jeho zobrazenie vľavo pri každej položke.

ul#hlavne {list-style-image: url('bod.png')}
ol {list-style-image: none}

Pozícia položiek zoznamu

Názov vlastnosti: list-style-position

Jednotlivé položky zoznamu môžu byť zarovnané smerom von (hodnota outside) alebo dovnútra (inside). Tu je príklad:

.prve {list-style-position: outside}
.druhe {list-style-position: inside}
  • Toto je
    outside.
  • Toto je
    inside.

Súhrn zoznamov

Názov vlastnosti: list-style

Klasická súhrnná vlastnosť zhrňujúca list-style-type, list-style-image a list-style-position (oddelené medzerou).

ol {list-style: disc inside}
ul {list-style: none}
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 1,92
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,5547 s. Valid XHTML, CSS.