Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 108x
Free Pascal - Úvod - 65 808x
Lazarus - Kreslenie - 47 371x
Free Pascal - Začiatky - 44 682x
Free Pascal - Podmienky - 37 054x
Free Pascal - Cykly - 36 299x
Internetové prehliadače - 36 154x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > CSS - Vlastnosti textu

CSS - Vlastnosti textu

Do tejto kategórie patria pomerne zaujímavé vlastnosti, ktoré vám umožnia napr. nastaviť medzery medzi slovami alebo meniť veľkosť písmen.

Medzery medzi slovami

Názov vlastnosti: word-spacing

Hodnotou je dĺžka udávajúca zväčšenie oproti bežnej medzere. Ak je hodnota záporná, medzery medzi slovami sa zmenšia o danú dĺžku.

.velke_medzery {word-spacing: 3em}
.mensie_medzery {word-spacing: -10px}

Medzery medzi písmenami

Názov vlastnosti: letter-spacing

Táto vlastnosť sa podobá na word-spacing, ale udáva zväčšenie medzier medzi písmenami (pri kladných hodnotách) alebo ich zmenšenie (pri zápornej hodnote).

p {letter-spacing: 10px}
div {letter-spacing: -0.5ex}

Ozdoba písma

Názov vlastnosti: text-decoration

Sú tu možnosti, ktoré by sme nemali používať príliš často, ale sem-tam sa hodia. Hodnota vlastnosti je prednastavená na none (žiadna ozdoba). Možnou hodnotou je tiež jedno alebo viac z týchto slov: underline (podčiarknuté), overline (čiara nad písmom), line-through (preškrtnuté) a blink (blikajúce).

.s {text-decoration: underline overline}
#blikajuce {text-decoration: blink}

Takto vyzerajú jednotlivé efekty:

preškrtnuté
čiara nad písmom
podčiarknuté

Blikajúce písmo v IE nefunguje, v ostatných prehliadačoch ho zas neradím používať.

Zvislé zarovnanie

Názov vlastnosti: vertical-align

Vertikálne zarovnanie môže mať hodnoty: baseline (na riadok), sub (dolný index), super (horný index), top (hore), text-top (k hornému okraju), middle (na stred), bottom (dole), text-bottom (k dolnému okraju) alebo percentuálnu hodnotu.

strong {vertical-align: bottom}
span {vertical-align: 10%}

Zmena veľkosti písmen

Názov vlastnosti: text-transform

Nastavením tejto vlastnosti na capitalize sa stanú prvé písmená slov veľkými, uppercase zmení všetky písmená na veľké a lowercase na malé. Hodnota none zachová pôvodnú veľkosť.

.prve_velke {text-transform: capitalize}
.velke {text-transform: uppercase}
.male {text-transform: lowercase}
prvé veľké
veľké
malé

Zarovnanie textu

Názov vlastnosti: text-align

Bežne používaná vlastnosť, ktorá zarovná text doľava - hodnota left, doprava - right, do stredu - center alebo do bloku - justify. Do bloku je zarovnaný napríklad aj tento text, ktorý práve čítate.

p.prave {text-align: right}

Odstavcová odrážka

Názov vlastnosti: text-indent

Týmto sa myslí veľkosť prázdneho miesta vľavo v prvom riadku odstavca. Hodnotou je dĺžka alebo percento.

p {text-indent: 30px}

Toto je nejaký bežný odstavec, ktorý má veľkosť odstavcovej odrážky nastavenú pomocou CSS na hodnotu 20 pixlov. Táto vlastnosť je pomerne často používaná napríklad v dlhších textoch deliacich sa na viacero odstavcov.

Výška riadku

Názov vlastnosti: line-height

Hodnotou sa môže stať slovo normal (bežná výška), číslo (bez jednotky, udáva násobok výšky písma), konkrétna dĺžka alebo percento. Táto vlastnosť ovplyvňuje veľkosť medzery medzi riadkami.

.vysoke {line-height: 25px}

Tento odstavec ukazuje, čo sa stane, ak pomocou jazyka CSS zvolíte výšku riadku rovnú dvadsiatim piatim pixlom. Musí byť, samozrejme, dosť dlhý, aby ste jasne videli výsledok práce - veľké medzery medzi riadkami.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,29
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0474 s. Valid XHTML, CSS.