Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 108x
Free Pascal - Úvod - 65 808x
Lazarus - Kreslenie - 47 371x
Free Pascal - Začiatky - 44 682x
Free Pascal - Podmienky - 37 054x
Free Pascal - Cykly - 36 299x
Internetové prehliadače - 36 154x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Operačné systémy > DOS všeobecne

DOS všeobecne

DOS je starý operačný systém vyvíjaný v rôznych podobách viacerými firmami. Patria tu napr. IBM PC-DOS od IBM, MS-DOS od Microsoftu, Caldera DR-DOS, Datalight ROM-DOS.

Systém

DOS je singletaskový OS, teda dokáže mať spustený len jeden program naraz. Ak ste písali dokument a chceli ste naformátovať disketu, bolo treba editor ukončiť, vykonať potrebné činnosti a zasa ho otvoriť.

Tento OS povoľuje aplikáciám priamy prístup k hardvéru, čo sa užitočne využíva, ale i zneužíva zápisom do BIOSu a úpravou obsahu diskov. Aktuálne spustený program má plnú kontrolu nad počítačom a buď sa zastaví sám, alebo musíte stlačiť Reset. Z toho vyplýva absolútna nestabilita a nespoľahlivosť. Navyše, DOS sám o sebe podporuje len 640 kB pamäte RAM a zvyšok nepoužíva.

Prostredie

Nenašli by ste v ňom žiadne okná a obrázky, len šedé písmená na čiernom podklade. Pracuje na princípe príkazového riadku - terminálu. Pre otvorenie programu musíte napísať jeho názov. Ak chcete zobraziť určité informácie, napíšete príslušný príkaz a stlačíte Enter.

Ovládanie

Dajme tomu, že sme spustili DOS z diskety. Chceme vidieť, aké súbory sa nachádzajú v aktuálnom priečinku. Aktuálny adresár taký, v ktorom sa nachádzame - so súbormi v ňom môžeme pracovať bez udania ich plnej cesty (napíšeme AHOJ miesto A:\AHOJ). Názov aktuálnej zložky je vždy napísaný vľavo od kurzora, napríklad:

A:\>

Napíšeme príkaz DIR a stlačíme Enter.

dir

DOS nám napíše niečo takéto:

Volume in drive A is BOOT600
Volume Serial Number is 3505-18E3
Directory of A:\

COMMAND COM   52925 03-10-93  6:00a
XCOPY  EXE   15820 03-10-93  6:00a
LABEL  EXE   9390 03-10-93  6:00a
...

    20 file(s)   793526 bytes
           527872 bytes free

Myslím, že výpis je celkom prehľadný a nevyžaduje ďalšie vysvetlenie.

Teraz chceme vytvoriť priečinok MOJE. Na vytvorenie priečinku slúži príkaz MD. Do príkazového riadku napíšeme:

md moje

MD je názov príkazu (vytvor adresár - Make Directory) a MOJE je tzv. parameter. Parametre určujú rôzne nastavenia príkazu - v tomto prípade je to názov priečinku.

Pre zmenu aktuálneho adresára použijeme príkaz CD.

cd moje

Vidíme, že nápis vľavo od kurzora sa zmenil:

A:\MOJE>

Keď teraz napíšeme DIR, uvidíme bodku a pod tým dve bodky. Bodka znamená aktuálny adresár a veľmi sa nepoužíva. Dve bodky sú používané pre prechod do nadradeného adresára.

cd ..

A sme opäť v priečinku A:\, čo nám dá operačný systém najavo:

A:\>

Teraz môžeme skopírovať napríklad súbor COMMAND.COM do priečinka MOJE. Na kopírovanie slúži príkaz COPY.

copy command.com texty\command.com

Prvý parameter určuje názov pôvodného súboru a druhý, ako sa bude súbor volať po skopírovaní. Jednotlivé parametre sú od seba oddelené medzerami. Ešte pripomeniem, že v DOSe nesmú adresáre a súbory obsahovať v názve medzeru.

Dajme tomu, že teraz potrebujeme vypísať obsah adresára, ale chceme, aby bol „zhustený“ a vošiel sa na jednu obrazovku, aj keď je v adresári veľa súborov. Dosiahneme to zadaním parametra /w príkazu DIR.

dir /w

Podobné parametre sa nazývajú aj „prepínače“.

Nakoniec sme sa rozhodli spustiť náš skopírovaný COMMAND.COM, ktorý sa nachádza v priečinku MOJE. Máme dve základné možnosti: Buď zmeníme priečinok a spustíme ho:

cd moje
command

Alebo ho otvoríme priamo z adresára A:\.

moje\command

Všimnime si, že koncovku COM nemusíme pri spúšťaní programov písať. Podobne je to s príponami EXE, BAT a CMD.

Prehľad príkazov

Úplný zoznam príkazov vášho DOSu môžete väčšinou získať napísaním slova HELP a stlačením Enter. Tu prinášam aspoň zopár z nich.

Pre získanie pomocníka pre konkrétny príkaz môžete využiť nasledujúci spôsob:

príkaz /?
 • CD - zmena aktuálneho priečinku
 • CLS - vymaže obrazovku
 • DATE - zobrazenie a nastavenie dátumu (Enter pre ponechanie pôvodného)
 • DIR - výpis súborov v adresári
 • DEL - nenávratné odstránenie súboru
 • ECHO - doslovne napíše, čo uvediete v parametri
 • FDISK - delenie a formátovanie pevného disku
 • FORMAT - formátovanie diskety, prípadne harddisku
 • MD - vytvorí nový adresár
 • RD - odstráni prázdny priečinok
 • REN - premenovanie súboru
 • TIME - zobrazenie a zmena systémového času
 • TYPE - vypíše obsah textového súboru
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,18
Diskusia k tejto stránke Nazov jednotky + dvojbodka. Priklad: e:
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,1296 s. Valid XHTML, CSS.