Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 368x
Free Pascal - Úvod - 65 999x
Lazarus - Kreslenie - 47 543x
Free Pascal - Začiatky - 44 848x
Free Pascal - Podmienky - 37 195x
Free Pascal - Cykly - 36 440x
Internetové prehliadače - 36 308x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Free Pascal - Matematické operátory

Free Pascal - Matematické operátory

Samozrejme, že programy neslúžia len na získavanie a produkciu informácií, ale aj na ich spracúvanie. Preto sa poďme pozrieť na zopár príkladov.

Sčítanie, odčítanie, násobenie

Keďže sú to základné operácie, ich použitie je veľmi jednoduché.

cislo := 10+5;
writeln(cislo);

Program vypíše: 15. Výstup bude rovnaký i v tomto prípade:

writeln(20-5);

Skúsme trochu experimentovať a 20-5 dáme do úvodzoviek ('apostrofov').

writeln('20-5');

Vidíme, že parameter '20-5' sa stal textom. Zobrazí sa doslovne:

20-5

Trochu som odbočil od témy; vráťme sa k operátorom. Na násobenie používame v Pascale/Free Pascale hviezdičku. Ako názornú ukážku predvediem program počítajúci druhú mocninu čísla zadaného z klávesnice.

program mocnina;
var
 cislo: integer;
begin
 writeln('zadajte cislo');
 readln(cislo);
 writeln('2. mocnina = ', cislo*cislo);
end.

Delenie

Vo Free Pascale poznáme dva typy delenia - bežné a celočíselné. Ak ako operátor delenia označíme lomítko (/), výsledok nie je typu „celé číslo“, ale desatinné (označujeme ho real).

program del;
var
 vysledok: real;
begin
 vysledok := 10/3;
 writeln(vysledok);
 writeln(7/2);
end.

Celočíselné delenie označuje kľúčové slovo div. Zvyšok pri tomto type delenia zistíme operátorom mod.

program del2;
var
 vysledok: integer;
begin
 vysledok := 10 div 3;
 writeln(vysledok);
 writeln(10 mod 3);
end.

Program napíše:

3
1

Možno ste si všimli, že niektoré príklady sú zbytočne neefektívne - najprv v nich priradíme premennej konštantu (napr. 10 div 3) a potom ju vypíšeme. Samozrejme, že je to len pre ukážku.

Kombinácia operátorov

V jednom výraze môžeme použiť viacero operátorov naraz, rovnako ako v matematike. Napríklad:

writeln(10+2+3);
writeln(5-2*2);
cislo := 3;
writeln(2*(cislo+1) div 4);

Výsledok je zrejmý:

15
1
2

Príklad

V programovacom jazyku Pascal neexistuje operátor na počítanie mocnín. Skúste teda vypočítať tretiu mocninu čísla získaného od užívateľa, s využitím existujúcich operátorov.

Riešenie je veľmi jednoduché: mocnina.pas.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,74
Diskusia k tejto stránke ako sa pouziva strieska ? lebo v jednom programe ...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0553 s. Valid XHTML, CSS.