Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 340x
Free Pascal - Úvod - 65 973x
Lazarus - Kreslenie - 47 531x
Free Pascal - Začiatky - 44 832x
Free Pascal - Podmienky - 37 182x
Free Pascal - Cykly - 36 428x
Internetové prehliadače - 36 292x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Free Pascal - Podmienky

Free Pascal - Podmienky

Bez vetvenia by program pravdepodobne nebol veľmi užitočný. Forma úplnej podmienky znie: Ak je podmienka splnená, vykonaj príkazy, ináč vykonaj iné príkazy. Naopak, neúplná pri nesplnení podmienky iba pokračuje ďalej. Vysvetlíme si to na príkladoch.

Neúplná podmienka

Používame kľúčové slová if a then. Forma je nasledovná:

if podmienka then
 príkaz;

Ak je príkazov viac, použijeme slová begin a end (za toto end dáme bodkočiarku).

if podmienka then begin
 nejaké;
 príkazy;
end;

Ako podmienku používame logické výrazy. Príkaz sa vykoná, ak sa daný logický výraz rovná true. Nasledujúci program vypíše číslo zadané z klávesnice, len ak je menšie ako 10.

program podm;
var
 c: integer;
begin
 writeln('zadajte cislo');
 readln(c);
 if c < 10 then
 writeln('cislo ', c, ' je mensie ako 10');
end.

Úplná podmienka

Tento typ podmieneného príkazu má tvar:

if podmienka then
 príkaz1
else
 príkaz2;

Ak bude logický výraz zadaný ako podmienka pravdivý, vykoná sa príkaz1, inak príkaz2. Pri použití viacerých príkazov ich rovnako uzavrieme kľúčovými slovami begin a end.

if podmienka then begin
 príkaz1;
 príkaz2;
end
else begin
 príkaz3;
 príkaz4;
end;

Teraz si ukážeme skutočný zdrojový kód na príklade. Po zadaní čísla z klávesnice sa nám zobrazí text informujúci, či je dané číslo párne. Okrem podmienky použijeme aj operátor mod - zvyšok po delení.

program parne;
var
 c: integer;
begin
 writeln('zadajte cislo');
 readln(c);
 if c mod 2 = 0 then // ak je parne
 writeln('cislo ', c, ' je parne')
 else // inak
 writeln('cislo ', c, ' je neparne');
end.

Príkaz CASE

Umožňuje nám zjednodušiť zdrojový kód pri väčšom množstve podmienok a výsledných možností. Ak má výraz určitú hodnotu, vykoná sa určený príkaz. Hodnota však musí byť vždy ordinálna (napr. celé číslo, znak). Takýto je tvar:

case premenná of
 hodnota1: príkaz1;
 hodnota2: príkaz2;
 hodnota3: príkaz3;
 ...
 else príkaz;
end;

V prípade viacerých príkazov pre jednu hodnotu použijeme známe begin a end.

case premenná of
 hodnota1: begin príkazy1 end;
 ...
 else begin príkazy2 end;
end;

V praxi to vyzerá asi nasledovne:

program podmn;
var
 cislo: integer;
begin
 writeln('zadajte cislo');
 readln(cislo);
 case cislo of
 7: writeln('to je stastne cislo');
 13: writeln('vraj nestastne');
 else writeln('ine cislo');
 end;
end.

To však nie je všetko. Miesto jednej hodnoty môžeme určiť i viacero naraz, či dokonca celý číselný rozsah.

program podmn2;
var
 cislo: integer;
begin
 writeln('zadajte cislo');
 readln(cislo);
 case cislo of
 3,7: begin
  writeln('stastne cislo');
  writeln('OK');
 end;
 10..99: writeln('dvojciferne cislo');
 end;
end.
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,67
Diskusia k tejto stránke ak chces aby toto: --- writeln('smola');...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0297 s. Valid XHTML, CSS.