Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 340x
Free Pascal - Úvod - 65 973x
Lazarus - Kreslenie - 47 531x
Free Pascal - Začiatky - 44 832x
Free Pascal - Podmienky - 37 181x
Free Pascal - Cykly - 36 428x
Internetové prehliadače - 36 292x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Free Pascal - Premenné

Free Pascal - Premenné

Dá sa povedať, že premenné sú základom programovania. Sú to miesta v pamäti PC, ku ktorým v Pascale pristupujeme pomocou ich názvu. Ten môže obsahovať písmená (bez diakritiky), číslice (nie na začiatku) a znak _. Do premenných sa ukladajú čísla, znaky, texty,... Ich typ musíme vždy dopredu určiť a nemôžeme ho (teoreticky) meniť. Naopak, hodnotu premennej meníme.

Použitie premennej

Predtým, než premennú použijeme, musíme ju deklarovať. Na to slúži časť var.

program premenne;
var
 cislo: integer;

Kľúčové slovo var sa nachádza ešte pred slovom begin. Za var nasleduje názov premennej, dvojbodka, jej typ (v tomto prípade celé číslo - integer) a bodkočiarka.

begin
 cislo := 5;

Kombináciou znakov := sme priradili premennej cislo hodnotu 5.

 writeln(cislo);
end.

A nakoniec sme ho vypísali na obrazovku.

Zdrojový kód sa nám akosi rozkúskoval, preto ho teraz uvediem celý.

program premenne;
var
 cislo: integer;
begin
 cislo := 5;
 writeln(cislo);
end.

Ak všetko funguje ako má, zjaví sa na obrazovke číslo 5 (nezabudnite stlačiť Alt+F5 pre zobrazenie).

Výmena premenných

Urobme si program, ktorý navzájom vymení obsah dvoch premenných (a, b). Ak do premennej vložíme prvú hodnotu a potom druhú, prvá sa vymaže a zostane len druhá. Nasledujúci postup:

a := b;
b := a;

je nesprávny. Tak ako na to? Iste zistíte, že na to treba ešte jednu, pomocnú premennú c. Do nej uložíme obsah a, potom do a priradíme b a do b priradíme c. Vyzerá to byť zložité, ale je to jednoduché.

program vymen;
var
 a, b, c: integer;
begin
 a := 1;
 b := 2;

 c := a;
 a := b;
 b := c;

 writeln(a);
 writeln(b);
end.

Konštanty

Základný rozdiel medzi konštantou a premennou je, že hodnotu konštanty nemôžeme meniť. Deklaruje sa slovom const.

program konst;
const
 biela = 255;
begin
 writeln(biela);
end.
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,31
Diskusia k tejto stránke Ahojte chcem sa opýtať ohľadom konštánt keď to zad...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0259 s. Valid XHTML, CSS.