Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 368x
Free Pascal - Úvod - 65 999x
Lazarus - Kreslenie - 47 541x
Free Pascal - Začiatky - 44 848x
Free Pascal - Podmienky - 37 195x
Free Pascal - Cykly - 36 440x
Internetové prehliadače - 36 308x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Free Pascal - Vstup a výstup

Free Pascal - Vstup a výstup

Iste ste si všimli, že nami vytvorené programy vo (Free) Pascale sú tzv. konzolové - nemajú grafické prostredie, ale vypisujú na obrazovku text (je to štandardný výstup). Teraz si povieme niečo podrobnejšie o výstupe a naučíme sa, ako prijať informácie z klávesnice (štandardný vstup programu).

Výstup

Procedúru writeln už poznáme, ale naučíme sa o nej niečo viac. Je to procedúra, ktorá dokáže na obrazovku vypísať texty a čísla. Text dávame medzi apostrofy, čísla nie.

writeln('nejake slova');
writeln(19);

Po napísaní daných informácií sa vždy vytvorí nový riadok a text pokračuje na ňom.

Poznáme však aj procedúru, ktorá nový riadok nevytvorí. Nazýva sa write.

write('dnes ');
write('rano');

Na obrazovke zbadáme text:

dnes rano

Vypísať môžeme i viacero informácií pomocou jednej procedúry. Jednotlivé texty i čísla oddelíme čiarkami.

writeln('je ', 10, ' hodin');

Predchádzajúci príklad nemá veľký význam, dalo by sa to aj jednoduchšie.

Teraz si však ukážeme, že parametrami (v tomto prípade obsah medzi zátvorkami) môžu byť i premenné.

program vystup;
var
 c: integer;
begin
 c := 10;
 writeln(c);
 write('je ', c, ' hodin');
end.

Vstup

Pod pojmom štandardný vstup z klávesnice v Pascale rozumieme získavanie informácií, ktoré užívateľ na klávesnici zadá, pričom na konci stlačí Enter. Obsah (text, číslo) sa zapíše do nami určenej premennej. Procedúra, ktorú použijeme, sa nazýva readln.

program vstup;
var
 nazov: string;
begin
 writeln('zadajte zazov');
 readln(nazov);
 writeln('bolo napisane: ', nazov);
end.

V tomto príklade bol použitý typ premennej string. Je to textový reťazec. V budúcnosti si o ňom možno povieme niečo viac.

Vráťme sa k procedúre readln. Pri nej sa program zastaví a zobrazí blikajúci textový kurzor. Zadáme napríklad text: lietadlo a program vypíše:

bolo napisane: lietadlo

Miesto textových reťazcov môžeme používať i čísla:

program vstup2;
var
 cislo: integer;
begin
 writeln('zadajte stastne cislo');
 readln(cislo);
 writeln('zadali ste ', cislo);
end.

Zvyknite si pred readln vždy dávať writeln, aby užívateľ vedel, čo má zadať.

Ešte jeden tip na záver: readln bez parametra pozastaví program do stlačenia Enter:

readln;
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,12
Diskusia k tejto stránke mezi výstupy patří i tisk dříve printer ...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,091 s. Valid XHTML, CSS.