Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 196x
Free Pascal - Úvod - 65 880x
Lazarus - Kreslenie - 47 458x
Free Pascal - Začiatky - 44 741x
Free Pascal - Podmienky - 37 097x
Free Pascal - Cykly - 36 350x
Internetové prehliadače - 36 215x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > HTML - Text

HTML - Text

Jazyk HTML má viaceré možnosti zápisu textu. Teraz si ich predstavíme.

Odstavce a zalomenie

Odstavec označujeme párovým tagom P. Ako všetky ostatné tagy (okrem niektorých), vkladáme ho do tela stránky - medzi tagy <BODY> a </BODY>.

<p>
 Jeden textík
</p>
<p>
 Druhý textík
 pokračuje...
</p>

Druhý text sa zobrazil na jednom riadku, hoci sme ho napísali do dvoch. V jazyku HTML sa ručné zalomenie nevkladá obvyklým spôsobom, ale nepárovým tagom BR. Pozrime sa na jeho použitie:

<p>
 Druhý textík<br>
 pokračuje...
</p>

Odstavec P môže mať atribút ALIGN, ktorý určuje zarovnanie textu. Ten môže nadobúdať hodnoty left (vľavo), right (vpravo), center (do stredu) alebo justify (do bloku). Tento odstavec bude zarovnaný vpravo:

<p align="right">
 Nejaký text
</p>

Ak všetko zhrnieme, zdrojový kód našej stránky bude vyzerať takto:

<html>
 <head>
 <title>Stránka</title>
 </head>
 <body>
 <p>
  Jeden textík
 </p>
 <p>
  Druhý textík
  pokračuje...
 </p>
 <p>
  Druhý textík<br>
  pokračuje...
 </p>
 <p align="right">
  Nejaký text
 </p>
 </body>
</html>

SPAN a DIV

Poznáme tiež párový tag DIV. Je podobný odstavcu P, ale nevytvorí okolo seba prázdny okraj.

<div>
 Text bez okraja
</div>

SPAN sa okrem toho ani neumiestni na nový riadok (ak pri ňom nie je odstavec).

Text1 <span>Text na rovnakom riadku</span>

Predformátovaný text

Občas potrebujeme na stránke zobraziť napr. časť zdrojového kódu v nejakom programovacom jazyku a dosť by nás zdržovalo písať na konci každého riadku tag BR. Pomôže nám tzv. predformátovaný text. Na stránku ho vložíme párovým tagom PRE. Text v jeho vnútri sa zobrazí približne tak, ako ho tam vpíšeme - konce riadkov v zdrojovom kóde budú koncami riadkov aj pri zobrazovaní stránky.

<pre>
 Jeden riadok
 Druhý riadok
</pre>

Nadpisy

Existuje šesť úrovní nadpisov. Označujú sa tagmi H1H6. Najhlavnejší a najväčší je H1.

<h1>Najväčší nadpis</h1>
<h2>Nadpis 2. úrovne</h2>
<h3>Nadpis 3. úrovne</h3>
<h4>Nadpis 4. úrovne</h4>
<h5>Nadpis 5. úrovne</h5>
<h6>Najmenší nadpis</h6>

Špeciálne znaky

Pokiaľ chceme v texte použiť nejaké špeciálne znaky, mali by sme ich nahradiť tzv. entitami, o ktorých sa píše v samostatnej sekcii.

V ďalšej kapitole sa dozviete o rôznorodých možnostiach formátovania textu.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,49
Diskusia k tejto stránke To bude problém so znakovou sadou. Do hlavičky (HE...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0677 s. Valid XHTML, CSS.