Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 340x
Free Pascal - Úvod - 65 973x
Lazarus - Kreslenie - 47 531x
Free Pascal - Začiatky - 44 832x
Free Pascal - Podmienky - 37 181x
Free Pascal - Cykly - 36 427x
Internetové prehliadače - 36 291x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > HTML - Validita a XHTML

HTML - Validita a XHTML

Validita je správnosť zdrojového kódu webovej stránky. Najprv sa dozviete, prečo je výhodná. Ukážeme si niektoré zásady, ktoré treba dodržiavať. Spomenieme aj jazyk XHTML, ktorý je veľmi príbuzný HTML a považuje sa za jeho modernú náhradu.

Výhody validných stránok

Validné stránky sú ľahko spracovateľné pre internetové prehliadače. Znamená to menej práce pre tvorcov prehliadačov, rýchlejšie načítanie a hlavne menšiu pravdepodobnosť vykresľovacích chýb.

Prácu ušetríte aj sebe, pretože ľahšie nájdete chyby v kóde. Mali by sa tiež zmenšiť rozdiely medzi zobrazením v rozličných prehliadačoch, z čoho vyplýva menej časté testovanie.

Validný kód sa dobre spracúva aj internetovým vyhľadávačom. V praxi to môže znamenať mierne posilnenie pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Na začiatku sa vám môže validita zdať zbytočnou stratou času. Postupne si však na ňu zvyknete a budete ju pokladať za samozrejmosť.

Typ dokumentu

V prvom rade musíme určiť, v akom jazyku (a jeho verzii) je dokument napísaný. Túto informáciu uvádzame vždy na prvom riadku zdrojového kódu, ešte pred tagom HTML. Nazýva sa DOCTYPE.

V súčasnosti sa používa najmä verzia HTML 4.01. Okrem číselnej verzie je nutné určiť aj použitý variant - Strict, Transitional alebo Frameset.

Dokument validný podľa HTML 4.01 Strict dodržuje všetky pravidlá dané konzorciom W3 a nepoužíva žiaden neodporúčaný tag ani atribút. Tu je jednoduchý príklad takejto stránky:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC
 "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
 <title>Povinný titulok</title>
 </head>
 <body>
 <p>Text</p>
 </body>
</html>

Ak použijeme verziu Transitional (nazývanú tiež Loose), môžeme používať neodporúčané tagy a atribúty (FONT, STIKE,...). Miesto horeuvedeného kódu použijeme tento:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC
 "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset je takmer zhodné s Transitional, no používa sa pre stránky obsahujúce definíciu rámcov. Deklaruje sa takto:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC
 "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Zásady

Ak chceme, aby boli naše stránky validné, musíme použiť správnu kostru dokumentu - povinné sú DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE a BODY.

Párové tagy ukončovať musíme (<div></div>), napárové nesmieme (<br>). Je tu však pár výnimiek, napr. tagy P a LI ukončovať môžeme, no nemusíme. Osobne však ich ukončovanie odporúčam.

Môžeme používať len tagy, ktoré sú správne pre danú verziu HTML. V HTML 4.01 Strict sú zakázané napr. značky STRIKE, ISINDEX, IFRAME,... Ak sa rozhodnete pre verziu Transitional, môžete si vybrať z väčšieho množstva tagov. To však väčšinou nie je nutné, keďže ide o zastaralé tagy, ľahko nahraditeľné novými alebo použitím jazyka CSS.

Podobne, aj používanie niektorých atribútov je obmedzené (ALIGN, BORDER,...).

Vybrané atribúty niektorých tagov sú povinné. Napríklad, každá značka IMG musí mať ALT (alternatívny text).

Špeciálne znaky je nutné nahradiť entitami. Ide najmä o zámenu týchto znakov:

< na &lt;
> na &gt;
& na &amp;

Niektoré tagy sa nesmú nachádzať vnútri iných. Väčšinou je to logické - určite nikoho nenapadne dať blokový prvok (P) do riadkového (SPAN).

Overenie validity

Pre zistenie, či naša stránka obsahuje správny zdrojový kód, sa používa online validátor priamo od W3C - konzorcia, tvorí webové štandardy.

Na rýchle overenie validity môže poslúžiť aj rozšírenie Firefoxu.

Musím poznamenať, že validita sa neoveruje pre stránky ako celok (celú doménu), ale pre každý dokument zvlášť.

XHTML

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) je kombinácia jazykov HTML a XML. Dokumenty v ňom napísané sú jednoducho rozšíriteľné o nové možnosti a dokáže spolupracovať s inými jazykmi. Vyznačuje sa striktnejšími pravidlami ako HTML, čo zvyčajne spôsobí rýchlejšie spracovanie v prehliadačoch. XHTML je tiež vhodné pre mobilné zariadenia s obmedzenými systémovými prostriedkami.

Ak chceme mať XHTML validnú stránku, musíme dodržiavať najmä tieto zásady:

 • Na začiatok každého dokumentu treba uviesť XML hlavičku a DOCTYPE (príklady sú uvedené na konci článku).
 • Každý tag je nutné uzavrieť. Párové tak ako v HTML, nepárové nasledujúcim spôsobom:
  <br/>
  <img src="a.png" alt="*"/>
  
 • Názvy tagov, atribútov a preddefinovaných hodnôt sa musia písať malými písmenami.
 • Tagy sa nesmú prekrižovať. Napríklad <p>a<i>b</p></i> je nesprávne a <p>a<i>b</i></p> správne.
 • Hodnoty atribútov sú povinne v úvodzovkách.

Tu je príklad XHTML 1.0 Strict validnej stránky:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!DOCTYPE html
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xml:lang="sk" lang="sk">
 <head>
 <title>Stránka v XHTML</title>
 </head>
 <body>
 <p>
  Nepárový tag: <input type="text"/>
 </p>
 </body>
</html>

Ak používate neodporúčané tagy a atribúty, hodí sa vám XHTML 1.0 Transitional. Má takýto DOCTYPE:

<!DOCTYPE html
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

A nakoniec je tu ešte variant Frameset, určený pre stránky obsahujúce definíciu rámcov:

<!DOCTYPE html
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,83
Diskusia k tejto stránke Postihovať? :-D...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,2026 s. Valid XHTML, CSS.