Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 249x
Free Pascal - Úvod - 65 937x
Lazarus - Kreslenie - 47 490x
Free Pascal - Začiatky - 44 781x
Free Pascal - Podmienky - 37 155x
Free Pascal - Cykly - 36 391x
Internetové prehliadače - 36 241x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > HTML - Základy

HTML - Základy

Všetko máme pripravené, môžeme začať.

Štruktúra dokumentu

Napíšeme alebo skopírujeme nasledujúci text:

<html>
 <head>
  <title>Stránka</title>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Súbor uložte ako index.html a otvorte ho. Ak sa zobrazila prázdna stránka, všetko je v poriadku.

Párové a nepárové tagy, atribúty

Hore uvedenému textu (hovorí sa mu zdrojový kód) zatiaľ asi veľmi nerozumiete. Preto vysvetlíme základné pojmy.

Jazyk HTML sa skladá s tzv. tagov. Každý tag reprezentuje určitý objekt na stránke (odstavec, titulok, obrázok,...). Tagy píšeme v ostrých zátvorkách: < >.

Tag HTML značí webový dokument, HEAD hlavičku, BODY telo stránky (doňho píšeme skoro všetky ostatné tagy). Skúsme tag TITLE (titulok stránky) zapísať do zdrojového kódu:

<title>

Ale titulok musí mať aj svoj koniec - je to tzv. párový tag:

<title></title>

Do vnútra tagu napíšeme samotný text titulku:

<title>Stránka</title>

Príkladom nepárového tagu je obrázok (neukončujeme ho pomocou </IMG>):

<img>

Obrázok má však aj atribúty - sú to vlastnosti tagu, ktoré určujú rozširujúce informácie:

<img src="obrazok.jpg">

V tomto prípade bol uvedený atribút SRC, určujúci adresu obrázku.

Zatiaľ sme si určite všimli, že tag TITLE je párový - má začiatok a koniec, IMG je nepárový - neurčujeme jeho koniec.

Teraz zistíme, že niektoré tagy môžu mať aj viac atribútov:

<img src="obrazok.jpg" alt="Malý obrázok">

Obrázok bude mať adresu obrazok.jpg a alternatívny text (ten, ktorý sa vypíše, ak sa nezobrazí obrázok) bude: Malý obrázok. Vo všeobecnosti môžeme napísať toto:

<názov_tagu atribút="hodnota">

Pojmy tag, atribút a hodnota si treba zapamätať, sú veľmi dôležité.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,51
Diskusia k tejto stránke Ako to mam dat do toho index.html?...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0351 s. Valid XHTML, CSS.