Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 340x
Free Pascal - Úvod - 65 973x
Lazarus - Kreslenie - 47 531x
Free Pascal - Začiatky - 44 832x
Free Pascal - Podmienky - 37 181x
Free Pascal - Cykly - 36 428x
Internetové prehliadače - 36 292x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > HTML - Zoznamy

HTML - Zoznamy

Jazyk HTML umožňuje vypisovať tzv. zoznamy - súbory položiek, ktoré spolu nejako súvisia. Tie môžu byť nečíslované, číslované a definičné.

Nečíslovaný zoznam

Na začiatok malá ukážka zoznamu s odrážkami:

  • Prvá položka
  • Druhá položka
  • Tretia položka

Nečíslovaný zoznam sa vkladá párovým tagom UL. Ten obsahuje jednotlivé položky - LI.

<ul>
 <li>Prvá položka</li>
 <li>Druhá položka</li>
 <li>Tretia položka</li>
</ul>

Atribút TYPE tagu UL určuje typ odrážky. Môže nadobudnúť hodnotu disc (predvolené, plný krúžok), square (prázdny štvorček) alebo circle (prázdny krúžok).

Číslovaný zoznam

Podobá sa predchádzajúcemu príkladu, ale miesto kruhov a štvorcov používa ako odrážky čísla.

  1. Prvá položka
  2. Druhá položka
  3. Tretia položka

Teraz používame párový tag OL. Položky sa značia rovnako (LI).

<ol>
 <li>Prvá položka</li>
 <li>Druhá položka</li>
 <li>Tretia položka</li>
</ol>

Tagu OL môžeme pripísať atribút TYPE, určujúci typ číslovania. Hodnoty sú nasledovné:

Typy číslovania
1 arabské číslice
a malé písmená
A veľké písmená
i malé rímske čísla
I veľké rímske čísla

Pozrite si tento kód.

<ol type="I">
 <li>Prvá položka</li>
 <li>Druhá položka</li>
 <li>Tretia položka</li>
</ol>

Tu je výsledok:

  1. Prvá položka
  2. Druhá položka
  3. Tretia položka

Definičný zoznam

Slúži na to, čo napovedá jeho názov - definície pojmov. Zoznam je párový tag s označením DL. Obsahuje pojmy - DT a ich vysvetlenia - DD.

<dl>
 <dt>HCl</dt>
 <dd>kyselina chlorovodíková</dd>
 <dt>HF</dt>
 <dd>kyselina fluorovodíková</dd>
</dl>

Vyzerá to takto:

HCl
kyselina chlorovodíková
HF
kyselina fluorovodíková
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 1,92
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0695 s. Valid XHTML, CSS.