Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 340x
Free Pascal - Úvod - 65 973x
Lazarus - Kreslenie - 47 531x
Free Pascal - Začiatky - 44 832x
Free Pascal - Podmienky - 37 181x
Free Pascal - Cykly - 36 428x
Internetové prehliadače - 36 292x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Lazarus - Bežné vlastnosti

Lazarus - Bežné vlastnosti

Niektoré vlastnosti sú spoločné pre množstvo komponentov. Dnes si ich predstavíme.

Niečo sa tu opakuje...

Skúste na formulár vložiť rôzne vizuálne komponenty. Napríklad tlačidlo, Memo, editačné políčko,... Iste si všimnete, že majú niektoré vlastnosti spoločné. Takmer každý komponent má vlastnosť Align, Anchors, BorderSpacing,...

Niektoré z nižšie uvedených vlastností sa prejavia až po spustení skompilovanej aplikácie (nie už počas návrhu).

Veľkosti a zarovnania

Vlastnosť Align umožňuje zarovnať komponent k niektorému s okrajov formulára, či dokonca úplne ho roztiahnuť (hodnota alClient).

Lazarus - Align

Anchors sú závislosti polohy. Ak nastavíte niektorú z možností (napr. akBottom) na true, komponent si zachová vzdialenosť od daného okraja formulára (napr. spodného). A to aj pri zmene veľkosti formulára. Odporúčam vyskúšať.

Constraints určujú minimálne a maximálne rozmery komponentu. Využitie nájdu najmä v spolupráci s Anchors.

Vlastnosť Left určuje vodorovnú vzdialenosť od ľavého okraja nadradeného komponentu, Top zas zvislú od horného okraja. Width je šírka prvku, Height výška.

Iné vizuálne vlastnosti

Nastavením vlastnosti Cursor môžete vybrať, aký kurzor sa zjaví, ak užívateľ zájde myšou na daný komponent.

Ak nastavíte Enabled na false, znemožníte tým užívateľovi akokoľvek ovplyvniť komponent.

Font je jednoducho písmo. Skladá sa z podvlastností:

  • CharSet - znaková sada, napr. stredoeurópska
  • Color - farba textu
  • Height - absolútna výška znakov (v px), 0 = predvolená
  • Name - názov fontu
  • Pitch - šírka znakov (premenlivá / pevná)
  • Size - relatívna veľkosť písma (závisí od počtu px/palec)
  • Style - štýl písma, je typu množina (set)

Hint je titulok, ktorý sa zjaví, ak chvíľu podržíte kurzor nad komponentom. Väčšinou sa používa ako stručný pomocník pre jednotlivé ovládacie prvky.

Ak bude ParentFont obsahovať hodnotu true, písmo komponenty sa určí podľa nadradeného prvku. Napríklad, font textového poľa sa bude meniť podľa písma formulára.

TabOrder určuje poradie, v akom budú jednotlivé prvky aktívne, ak užívateľ stláča tabulátor. Komponenty s nižšou hodnotou TabOrder budú aktívne skôr. Aby bolo možné urobiť ovládací prvok aktívnym pomocou tabulátora, je nutné, aby vlastnosť TabStop bola true.

Vlastnosť Visible nám umožní úplne skryť komponent, ak jej nastavíme hodnotu false.

Špecialita

Skúsime trochu pátrať. Akú vlastnosť má úplne každý (aj nevizuálny) komponent? Nemám pritom na mysli Name.

Je to číselná vlastnosť Tag. Pýtate sa, na čo slúži? To nevie nikto. Môžete ju použiť, na čo len chcete.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,44
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0251 s. Valid XHTML, CSS.