Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 340x
Free Pascal - Úvod - 65 973x
Lazarus - Kreslenie - 47 531x
Free Pascal - Začiatky - 44 832x
Free Pascal - Podmienky - 37 181x
Free Pascal - Cykly - 36 428x
Internetové prehliadače - 36 292x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Lazarus - Kontajnery

Lazarus - Kontajnery

Nebojte sa, reč nebude o smetiakoch. Kontajnery pri vizuálnom programovaní sú komponenty obsahujúce iné komponenty. Často je potrebné vizuálne spojiť viac ovládacích prvkov súvisiacich s podobnou témou. Napríklad nastavenia vzhľadu, pripojenia na Internet, jazyka programu,... Aj pri tom nám môžu pomôcť práve kontajnery.

GroupBox

Medzi základné komponenty (paleta Standard) patrí GroupBox. Vložte ho na formulár a kým je aktívny (práve ste naňho klikli), vyberte z palety napr. tlačidlo a kliknite opäť na GroupBox. V Strome komponentov uvidíte, že tlačidlo je mu podradené.

Z významných vlastností spomeniem Caption - nápis v hornej časti, ktorý by mal vyjadrovať tematické zameranie.

Panel

Komponent Panel sa nachádza na palete Standard. Je to bežný kontajner s nápisom. Niektoré vlastnosti:

  • BevelInner - štýl vnútornej hrany
  • BevelOuter - vonkajšia hrana
  • BevelWidth - hrúbka hrán
  • Caption - nápis
  • Alignment - zarovnanie nápisu

Scrollovací box

Prechádzame na paletu Additional, kde sa nachádza ScrollBox. Ak doňho umiestnite komponent väčší ako je ScrollBox (alebo ho umiestnite niekde do rohu), bude možné scrollovať ním - posúvať posuvníky, kým sa nedostaneme k žiadanému obsahu.

Nezabudnite však nastaviť vlastnosť AutoScroll na true, ináč bude vaša snaha zbytočná.

Box so záložkami

Prichádza ďalší kontajner - PageControl z palety Common Controls. Kliknite naňho pravým tlačidlom a zvoľte Add page (Pridať stránku). V hornej časti sa objaví záložka (panel, anglicky tab). Každá stránka (TabSheet) má svoj vlastný obsah - je to ďalší kontajner.

Lazarus - PageControl

Vlastnosť ActivePage PageControlu určuje aktívnu stránku, ktorá je práve zobrazená. Caption konkrétneho TabSheetu je nápis stránky.

Záložky

TabControl (z palety Common Controls) sa od predchádzajúceho komponentu líši tým, že každá stránka nemá svoj vlastný obsah. To, čo sa stane po kliknutí na jeden z panelov, si musíme naprogramovať sami.

Vlastnosť Tabs typu TStrings obsahuje nápisy všetkých záložiek, oddelených znakom nového riadku. TabIndex je poradové číslo aktuálne vybranej záložky (začína sa od nuly).

procedure
 TfrmHlavny.tbcZalozkyChange(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('Nápis na aktuálnej záložke: '
  + tbcZalozky.Tabs[tbcZalozky.TabIndex]);
end;
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,86
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0519 s. Valid XHTML, CSS.