Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 368x
Free Pascal - Úvod - 65 999x
Lazarus - Kreslenie - 47 543x
Free Pascal - Začiatky - 44 848x
Free Pascal - Podmienky - 37 195x
Free Pascal - Cykly - 36 440x
Internetové prehliadače - 36 308x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Lazarus - Objekty

Lazarus - Objekty

Objekt je premenná nejakého typu (triedy), ktorá má svoje vlastnosti a metódy. Dá sa povedať, že komponent je tiež objektom.

Prístup k vlastnostiam

Vytvorme si nový projekt (Project / New Project / Application). Premenujme formulár Form1 napríklad na frmOkno (frm - od slova Form), keďže nie je dobré nechávať objektom nič nehovoriace názvy. Premenovanie je jednoduché pomocou vlastnosti Name.

Na formulár umiestnime editačné pole (TEdit) a nazveme ho edtMeno (edt - od slova Edit). Ešte pridáme tlačidlo typu TButton a jeho meno bude btnPotvrdit (btn - Button). Nápis na tlačidle zmeníme jeho vlastnosťou Caption v Object Inspectore. Teraz na tlačidlo 2x klikneme. Zapíšeme zdrojový kód.

procedure
TfrmOkno.btnPotvrditClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage(frmOkno.edtMeno.Text);
end;

Týmto sa v skutočnom programe pri kliknutí na tlačidlo zobrazí hláška s obsahom editačného poľa.

Rozoberme si časť:

frmOkno.edtMeno.Text

Nadradeným objektom je frmOkno. Tento obsahuje podradený objekt (technicky je to len jedna z jeho vlastností) edtMeno, ktorý má svoju vlastnosť Text. Dalo by sa to prirovnať k stolu (frmOkno), v ktorom je zásuvka (edtMeno) a tá má na sebe nápis (Text). V praxi môže mať jeden objekt viacero podobjektov a tie tiež.

Prišiel však čas, aby sme náš program spustili. Do políčka napíšte nejaké meno a kliknite na tlačidlo.

Lazarus - vlastnosť objektu

V prípade, že sa daný zdrojový kód nachádza v procedúre TfrmOkno.XYZ, objekt frmOkno môžeme vynechať:

procedure
TfrmOkno.btnPotvrditClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage(edtMeno.Text);
end;

Zmena vlastností objektu

Už vieme, ako sa dá vlastnosť zistiť, no nevieme ju zmeniť počas behu programu. Preto sa to naučíme. Vložte na formulár tlačidlo a nazvite ho btnZmenit. Po dvojitom kliknutí zapíšeme kód:

frmOkno.edtMeno.Text := 'Andrej';

Je to obdobné s priradením hodnoty premennej v Pascale (Free Pascale). Toto priradenie spôsobí zmenu textu v editačnom poli (v tomto prípade po kliknutí na tlačidlo).

Niektoré vlastnosti, ako napríklad Text komponentu Edit, sa dajú meniť počas behu programu. Iné sa dajú čítať, no ich hodnotu nemôžeme meniť. Volajú sa Read-only.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,33
Diskusia k tejto stránke V tomto pripade nevidim dovod na pouzivanie typu P...
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0979 s. Valid XHTML, CSS.