Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 368x
Free Pascal - Úvod - 65 999x
Lazarus - Kreslenie - 47 541x
Free Pascal - Začiatky - 44 847x
Free Pascal - Podmienky - 37 195x
Free Pascal - Cykly - 36 440x
Internetové prehliadače - 36 308x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Programovanie > Lazarus - Udalosti

Lazarus - Udalosti

Udalosti komponentu umožňujú reagovať na to, kedy sa zmení jeho stav (užívateľ naňho klikne, pribudne v ňom text a pod.).

Priradenie udalosti

Skúste v našom programe 2-krát kliknúť na vytvorené tlačidlo. Mal by sa zmeniť text v okne Lazarus Source Editor. Okrem iného v ňom pribudli riadky podobné týmto:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

end; 

Nadišla chvíľa, keď budeme v Lazaruse prvý raz upravovať zdrojový kód. Na začiatok treba pripomenúť, že grafické aplikácie v Lazaruse (tie, čo robíme teraz), nemajú podľa mojich zistení štandardný vstup a výstup. Naučíme sa teda veľmi užitočnú procedúru. Volá sa ShowMessage a má parameter typu string (textový reťazec). Vyššie uvedený text zmeníme dopísaním jedného riadku nasledovne:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Hurá! Funguje to!');
end; 

Po spustení kliknite vo výslednej aplikácii na tlačidlo Button1. Výsledok je ohromujúci: zobrazí sa hláška s textom „Hurá! Funguje to!“.

Lazarus - ShowMessage

Zmena ostatných udalostí

Tento príklad v skutočnosti ukazoval priradenie udalosti OnClick komponentu Button1. Tá sa vykoná, ak niekto na daný objekt klikne. Urobme vytvárané tlačidlo aktívnym. Pozrime sa do Object Inspectora. Kliknime na záložku Events a uvidíme, že pri nápise OnClick je text „Button1Click“. Teraz skúsme kliknúť na nápis OnMouseLeave a potom na malé tlačidlo s troma bodkami.

Lazarus - zmena udalosti

Nakoniec upravíme novú, Lazarusom vytvorenú, časť zdrojového kódu pridaním zmysluplnej hlášky.

procedure
TForm1.Button1MouseLeave(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Myš odišla z tlačidla');
end;

Spustíme vytvorenú aplikáciu. Keď sa kurzor myši presunie na tlačidlo a potom odíde, zobrazí sa naša hláška. Znamená to, že udalosť OnMouseLeave sa vykoná po zídení kurzoru z objektu.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,25
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0453 s. Valid XHTML, CSS.