Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 340x
Free Pascal - Úvod - 65 973x
Lazarus - Kreslenie - 47 531x
Free Pascal - Začiatky - 44 832x
Free Pascal - Podmienky - 37 181x
Free Pascal - Cykly - 36 428x
Internetové prehliadače - 36 292x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > PHP - Konštanty

PHP - Konštanty

Konštanty sú podobné premenným - majú svoj názov a hodnotu. Rozdiel je v tom, že hodnotu konštanty nemôžeme meniť.

Užívateľské konštanty

Na zadefinovanie novej konštanty slúži jazykový konštrukt define. Prvý parameter je názov, druhý hodnota.

define("NAZOV_STRANOK", "Example.com");
define("MEGABAJT", 1048576);

Potom môžeme konštantu používať - stačí napísať jej názvov (bez dolára).

echo "Vitajte na stránkach ".NAZOV_STRANOK;
echo "<br>Megabajt má ".MEGABAJT." bajtov.";

Výhoda je v tom, že užívateľ si môže raz zadefinovať vlastnú konštantu a potom ju viackrát použiť. Vďaka názvu konštanty môžeme tiež ľahšie zistiť účel nejakej hodnoty. Ja však na tieto účely väčšinou používam premenné, pretože sa dajú jednoduchšie vložiť do reťazcov.

Preddefinované konštanty

PHP ponúka množstvo konštánt, ktoré už sú zadefinované a stačí ich použiť. Napríklad Ludolfovo číslo je uložené v konštante M_PI:

echo M_PI;

Preddefinované premenné

Preddefinované premenné síce nie sú konštanty, ale slúžia podobne. Spomeniem pole $_SERVER, obsahujúce najrôznejšie informácie získané od servera, na ktorom PHP beží.

// IP adresa užívateľa
echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

// prehliadač užívateľa
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

// cesta k skriptu, ktorý sa vykonáva
echo $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];

Obsah poľa $_SERVER je závislý od servera a ďalších okolností. Ak chcete zistiť, čo všetko sa v ňom nachádza, môžete použiť tento kód:

echo "<pre>";
print_r($_SERVER);
echo "</pre>";

Zoznam preddefinovaných premenných a ich hodnôt môžete získať už známou funkciou phpinfo().

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,33
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0225 s. Valid XHTML, CSS.