Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 368x
Free Pascal - Úvod - 65 999x
Lazarus - Kreslenie - 47 543x
Free Pascal - Začiatky - 44 848x
Free Pascal - Podmienky - 37 195x
Free Pascal - Cykly - 36 440x
Internetové prehliadače - 36 308x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > PHP - Matematické funkcie

PHP - Matematické funkcie

PHP obsahuje množstvo funkcií pre prácu s číslami. Dnes si predstavíme tie základné. Nakoniec vytvoríme jednoduchý príklad.

Bežné funkcie

Tieto funkcie sa vám určite zídu:

  • abs(číslo) - absolútna hodnota
  • sqrt(číslo) - odmocnina
  • pow(základ, exponent) - vráti základ umocnený na exponent
  • log(n) - prirodzený logaritmus čísla n
  • log(n, základ) - logaritmus čísla n pri danom základe

Zaokrúhľovanie

Na zaokrúhlenie bežným spôsobom používame funkciu round(číslo, presnosť). Druhý parameter označuje počet desatinných miest a je nepovinný.

echo round(1.5); // vypise: 2
echo round(1.34, 1); // 1.3
echo round(5467, -2); // 5500

Existujú aj funkcie floor (zaokrúhlenie nadol) a ceil (nahor), tie už majú len jeden paramater.

Goniometrické funkcie

K dispozícii sú základné (sin, cos, tan, cotan), ale i rozšírené (napr. atan) goniometrické funkcie. Ich parametre sú v radiánoch.

Na konverziu stupňov na radiány používame funkciu deg2rad, naopak rad2deg.

Prevod medzi sústavami

Univerzálna funkcia na prevod medzi číselnými sústavami je base_convert(číslo, zo_sústavy, do_sústavy). Číslo však uvedieme vo forme reťazca. Viac asi pochopíte z príkladu - prevod z hexadecimálnej do binárnej sústavy:

echo base_convert("1AD5F", 16, 2);
// výsledok: 11010110101011111

Na prevod z desiatkovej do dvojkovej, osmičkovej alebo šestnástkovej sústavy môžeme použiť špeciálne funkcie - decbin, decoct a dechex. Opačne slúžia bindec, octdec a hexdec. Všetky tieto funkcie majú jeden parameter.

Príklad

Vytvorme formulár, kde užívateľ zadá dĺžku prepony a jednej odvesny pravouhlého trojuholníka. Po jeho odoslaní sa zobrazí dĺžka druhej odvesny.

K dispozícii je zdrojový kód a funkčná ukážka riešenia.

Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,57
Diskusia k tejto stránke Veľmi pekne ďakujem :D
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,2275 s. Valid XHTML, CSS.