Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 248x
Free Pascal - Úvod - 65 937x
Lazarus - Kreslenie - 47 490x
Free Pascal - Začiatky - 44 781x
Free Pascal - Podmienky - 37 155x
Free Pascal - Cykly - 36 391x
Internetové prehliadače - 36 241x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > PHP - Reťazce

PHP - Reťazce

Textové reťazce sú v PHP často používané a existuje veľa možností, ako ich zapísať.

Jednoduché úvodzovky

Ak chcete vypísať jednoduchý text presne tak, ako ho vidíte, môžete použiť jednoduché úvodzovky (apostrofy).

echo 'Mám 3 doláre: $$$';
echo 'Text môže dokonca
 aj presahovať riadky!';

Ak chcete vnútri takéhoto textu použiť apostrof, musíte pred neho dať spätné lomítko.

echo 'Čobys\' rád?';
// vypíše: Čobys' rád?

Dvojité úvodzovky

Text, ktorý je v dvojitých úvodzovkách, ponúka oveľa viac možností. Pomocou daných kombinácií znakov môžeme do reťazca vložiť špeciálne znaky.

echo "Jeden riadok\n";
echo "Druhý riadok";

Kombinácia \n vloží do zdrojového kódu vygenerovanej stránky nový riadok. V prehliadači však uvidíte len medzeru - v HTML sa nový riadok presa vkladá inak - tagom <br>.

Podobne môžeme vkladať ďalšie špeciálne znaky. Prehľad je v tejto tabuľke:

Kombinácia Znak
\n nový riadok
\r nový riadok na MacOS
\t tabulátor
\\ spätné lomítko
\$ dolár
\" dvojitá úvodzovka

Taktiež je možné zapísať akýkoľvek znak, ak poznáme jeho číselnú ASCII hodnotu. Za spätné lomítko je potrebné napísať hodnotu buď v osmičkovej alebo hexadecimálnej sústave.

echo "Toto je A: \x41";
echo "<br>";
echo "A toto tiež: \101";

Nová syntax

V PHP 4 pribudol tretí typ zapisovania reťazcov - tzv. Heredoc syntax. Hodí sa skôr na dlhšie texty, obsahujúce úvodzovky. Začína sa znakmi <<<, potom nasleduje ľubovoľné slovo (bez špeciálnych znakov) a nový riadok. Reťazec ukončíte tým istým slovom, začatým na novom riadku. Znie to zložito, ale je to jednoduché:

$dlhy_text = <<<NIECO
Tu je text, ktorý môže obsahovať
hocijaké úvodzovky: " ' " ' A nemusíte
ich nijak špeciálne zapisovať.
NIECO;

echo $dlhy_text;

Reťazcové operátory

Na spájanie dvoch reťazcov používame prekvapivo obyčajnú bodku.

$zaciatok = "Začiatok";
echo $zaciatok." a koniec";
// vypíše: Začiatok a koniec

Poznáme tiež operátor .=, ktorý má podobnú funkciu ako +=, len miesto sčítavania spája reťazce:

/* 1. spôsob */
$ret = "abe";
$ret = $ret."ceda";

/* to isté 2. spôsobom */
$ret = "abe";
$ret .= "ceda";

Premenné vnútri reťazcov

PHP má jednu výbornú vlastnosť - názvy premenných priamo v reťazci sa nahradia ich hodnotami. Funguje to, ak používate dvojité úvodzovky alebo Heredoc syntax.

$ulica = "Šikmá";
echo "Moja adresa je $ulica 12.";

Výsledok príkladu: Moja adresa je Šikmá 12.

Existujú aj ďalšie varianty - s použitím zložených zátvoriek:

$meno = "Zelen";
echo "Moje meno je ${meno}ý. ";
echo "Sestra sa volá {$meno}á.";

Na stránke sa zjaví:

Moje meno je Zelený. Sestra sa volá Zelená.

Prístup k znakom

Ako zistiť napr. tretí znak reťazca? Za názov premennej pridáme hranaté zátvorky a v nich index (poradie) znaku. Pozor, prvý znak má index 0, takže pre tretí znak je rovný dvom.

$abeceda = "abcdefghijkl...";
echo $abeceda[2];

Znaky sa dajú nielen čítať, ale i zapisovať.

$abeceda[0] = "A";
echo $abeceda;
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,81
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,0241 s. Valid XHTML, CSS.