Stránky neboli dlhú dobu aktualizované. Môžu obsahovať nepresné alebo neaktuálne informácie.
Hľadanie
Rozšírené vyhľadávanie
TOP 7 - stránky
Napaľovacie programy - 108 249x
Free Pascal - Úvod - 65 937x
Lazarus - Kreslenie - 47 490x
Free Pascal - Začiatky - 44 781x
Free Pascal - Podmienky - 37 155x
Free Pascal - Cykly - 36 391x
Internetové prehliadače - 36 241x
Nové v diskusii
Free Pascal - Cykly - štvrtok 31.3.
Lazarus - Začíname - piatok 25.3.
Anketa - streda 2.3.
Navigácia: Tvorba Webu > Všeobecné - Adresy

Všeobecné - Adresy

Je veľmi dôležité pochopiť internetové adresy URL, keďže sa pri tvorbe Webu používajú veľmi často. Delíme ich na absolútne a relatívne.

Absolútne adresy

Väčšinou ich používame pri odkazoch smerujúcich mimo naše stránky. Obsahujú protokol (http://, ftp://,...), kompletný názov webovej adresy (www.nieco.sk, xyz.com, niekto.nieco.server.cz/~uzivatel a pod.) a úplnú cestu k súboru (ak je to potrebné). Ukážeme si príklady:

http://www.stranky.sk
http://web-pages.com/
ftp://ftp.downloading.com
http://www.skolsky-server.sk/~moje_meno/
  priecinok/subor.html
ftp://subory.sk/hry/arkady/arcade.exe

Relatívne adresy

Vzťahujú sa k aktuálnemu priečinku, ktorý musíme poznať. Ak je absolútna adresa súboru http://nieco.sk/adr/subor1.html, aktuálny priečinok bude http://nieco.sk/adr.

Teraz, ak chceme odkázať na súbor subor2.html v aktuálnom adresári, stačí použiť názov:

subor2.html

Ak by mal žiadaný súbor adresu http://nieco.sk/adr/adr2/subor3.html, jeho relatívna adresa bude:

adr2/subor3.html

V prípade, že jeho adresa je http://nieco.sk/subor4.html, bude to vyzerať nasledovne:

../subor4.html

Pomocou znakov .. (dve bodky) sa teda vrátime o jeden adresár vyššie.

Ak je na začiatku adresy lomítko, značí to domovský priečinok (http://nieco.sk/). V našom prípade je teda správny aj zápis:

/subor4.html

Adresy v CSS

Ak chceme použiť názov súboru vo vlastnosti CSS, treba relatívnu alebo absolútnu adresu zapísať v jednom z tvarov:

url(adresa)
url('adresa')
url("adresa")

Napríklad tieto zápisy sú správne:

body {background: url(http://x.sk/obr.jpg)}
.pestre {background-image: url('p.gif')}
.dole {background-image: url("dole.png")}
Hodnotenie
1 2 3 4 5 (ako v škole)
Priemerná známka: 2,5
Diskusia k tejto stránke Príspevok na túto tému zatiaľ neexistuje. Môžete pridať prvý z nich!
Prejsť do diskusie»
2005-2012, Matúš Sulír, matus.sulir (zav) gmail bodka com. Gen.: 0,1985 s. Valid XHTML, CSS.